fredag 29 maj 2009

I våra Nätverk för ledare har vi under veckan diskuterat några exempel på kortsiktiga lösningar

En arbetsvecka är snart till ända med många olika intressanta möten. Det är alldeles uppenbart att hjulen börjar snurra igen och då märker vi effekterna av den övertalighet som många företag har åtgärdat med uppsägningar. I de större företagen har hundratals medarbetare fått lämna sina arbetsplatser och ett antal lite äldre har "köpts ut".

En av mina nätverksdeltagare sa "det är så sorgligt att se vilken kompetensbrist vi har köpt" Nu behövs dom och vi har betalat dom för att inte visa sig på jobbet igen! När lär vi oss att tänka lite mer långsiktigt och våga ha lite is i magen?

En annan diskussion handlade om implementeringen av nya datasystem i ett större företag. Här prioriteras "skall" frågor före "bör". Dvs. rätt tid och rätt pris är viktigare än rätt funktion. Detta är ännu ett exempel på kortsiktigt tänkande när användarnas önskemål om olika funktioner inte tillmäts lika stor betydelse som tidplaner och positiva resultat i kvartalsboksluten .

En tredje diskussion har handlat om pendeln som svänger tillbaks igen från centralisering till decentralisering. I lågkonjunkturens spår har ett stort företag bekymmer med anställningsstopp samtidigt som man har övertalighet och varslar ett antal medarbetare. I en decentraliserad koncern kan varje juridiska enhet se till sina behov av olika kompetenser och anställa.

måndag 25 maj 2009

Kreativa lösningar diskuteras i våra chefsnätverk

När, Var och Hur hittar vi de kreativa lösningarna som vi från tid till annan letar oss fram till. Det finns ju ingen vägvisare vi kan följa och ofta pratar vi om miljöns betydelse. Naturen kan vara en rik källa, konsten en annan, estetiskt tilltalande miljöer på arbetsplatsen en tredje, miljöombyte osv. Listan kan göras mycket längre men vi tänker ofta på att det är positiva omständigheter som stimulerar vår tanke.

Lika värdefulla i det sammanhanget är de problem vi möter i vardagen. Problemlösningen utmanar vår tanke och där hittar du nya möjligheter. Är problemen tillräckligt stora tvingas du till ett vägval och gör ett uppbrott.

Vi pratar ofta om att det skall kännas bra både i hjärtat och i maggropen när vi gör våra förändringar. I mitt fall har det faktiskt varit så. Ibland har jag tvingats till vägval men i de flesta fallen har det handlat om att jag har sökt en förändring. Just därför att förändringen leder till en utveckling.

onsdag 20 maj 2009

Nätverket för ledare möter Bertil Torekull på vårt seminarium om framtiden

I augusti månad har vi ett seminarium på temat "Vägval och Uppbrott" tillsammans med Bertil Torekull. Temat är alltid aktuellt oavsett vilken konjunkturcykel vi befinner oss i. Hur vill vi att framtiden skall se ut? Han har definierat ett nytt ord "Uppbrottsling" där han ser sig själv som en Uppbrottsling. Varje Uppbrott leder till någon nytt. I hans fall har det alltid varit positivt även om han har blivit uppsagd och tvingats in i ett ofrivilligt uppbrott.

Det här är ett förhållningssätt som fascinerar mig. I anslutning till hans berättelser möter vi några uppbrottslingar på andra sidan länsgränsen. Inom gruppen byter vi tankar om vilka visioner vi har inför framtiden.

Apropå tankar om framtiden så tog jag del av ett citat i helgen:

"Det förflutna finns i våra minnen

Det närvarande finns i våra sinnen

Framtiden finns i våra visioner"

Augustinius

Jag ser framemot några spännande dagar på Änglagård där jag befinner mig i skrivande stund. Långt bort från storstadens hetsigare tempo är det alltid lättare att hitta den ro som behövs för att memorera, reflektera och spekulera. Det stimulerar kreativiteten helt enkelt.

tisdag 19 maj 2009

I chefsnätverket diskuterar vi priset för offentlighetsprincipen

Vid ett av mina möten i nätverket för ledare, tog vi del av ett aktuellt fall hos en av deltagarna. Han berättade om en 40-årig man som anlitats för ett konsultuppdrag under en begränsad tidsperiod. Det handlade om en resursförstärkning i en offentlig organisation. Vid upphandlingstillfället definierades tjänsten och prissattes. Parterna var överens.

Det gick helt fel i det här fallet när 40-åringen förgrep sig på en av de anställda. Historien polisanmäldes när det hela blev känt. Uppdragsgivaren valde att informera om händelseförloppet för samtliga medarbetare, eftersom man insåg att historien skulle fånga uppmärksamheten hos media.

Två reflektioner:
Den ena är att vid anställningsprocesser är vi noga med att se till den sökandes egenskaper och värderingar så att de stämmer överens med organisationens värderingar. Passar individen in i vårt företag och har han eller hon de rätta kvalifikationerna för att klara jobbet? Vid konsultupphandlingar chansar vi och diskuterar bara vad som skall göras och till vilket pris.

Den andra reflektionen är att komplexiteten i en besvärlig historia kan förvärras i en politikerstyrd organisation med allmänhetens insyn.

Mediabevakningen i offentliga organisationer kan dränera ledning och medarbetare på energier. Inget får gå snett och därför riskerar vi att mer eller mindre obehagliga sanningar mörkas. Arbetsron försvinner när vi kraftsamlar kring fel saker i arbetsprocesserna. Den här situationen kostar tid och pengar. Det är priset som vi får betala för att bevara vår demokrati som inkluderar offentlighetsprincipen.

måndag 18 maj 2009

Var kommer energierna ifrån?

Jag var på Zontas distriktsmöte i Hässleholm under helgen där 170 kvinnor från Sverige och Lettland träffades för att bestämma om organisationens budget och väja styrelseledamöter för två år. Här var det många kompetenta kvinnor som samlades. Mest imponerad blev jag av Malin, 20 år som är utsedd till Zontas internationella stipendiat

Många blir arbetssökande i lågkonjunkturen medan andra alltid hittar sina egna vägar. Malin studerar på universitet för att bli läkare och då tror man att det räcker. Men inte, hon jobbar på Guld Fynd, är personlig assistent till en rullstolsbunden 11-årig pojke, hon är körledare och scoutledare.

Dessutom har hon skapat en egen välgörenhetsorganisation tillsammans med två sjuksköterskor. Från Landstinget samlar de in utrangerade inventarier, utrustningar, datorer, hjälpmedel för handikappade etc och skickar till sjukvården i Litauen. Hon har redan ombesörjt att 10 välfyllda lastbilar har gått i väg och samtidigt etablerat personlig kontakt med föräldrarlösa barn på sjukhuset.

Hennes framträdande på perfekt engelska var helt fantastiskt. Det finns mycket att berätta om Malin. Min undran är kort och gott, var kommer alla energierna ifrån. Är de en gåva eller är det något man själv kan skapa?


torsdag 14 maj 2009

Svaga chefer slår ut starka medarbetare i en osund konkurrens på företagen

Alla kan inte komma högst upp på karriärstegen. Jag har de senaste dagarna varit med i lite olika sammanhang där personer berättar om utslagningen som sker på arbetsplatserna i spåren av lågkonjunkturen. Övertaligheten blir ett återkommande problem och ibland undrar jag om det är ett verkligt problem eller om man rent ut av från arbetsgivarens sida passar på att sänka sina fasta kostnader genom uppsägningar. En orsak kan vara att välja bort de medarbetare som inte passar in i arbetslaget och motivera uppsägningen med arbetsbrist. Andra företag väljer den motsatta vägen och gör överenskommelser med facket om arbetstidsförkortning jämte löneavdrag. Överenskommelsen kompletteras ofta med utbildningsinsatser så att man kan vara bättre rustad efter konjunktursvackan. Konkurrensen mellan företag driver utvecklingen så att vi hela tiden vill positionera oss på marknaden och öka våra marknadsandelar. För att skapa nya marknadsandelar måste våra produkter vara prisvärda.

Allt det här är självklarheter men det som är mindre självklart är vilka vi skall säga upp från företaget och vilka metoder vi använder för att säga upp folk. LAS tycks inte gälla längre. Det är inte ovanligt att verksamheten omorganiseras och då måste alla söka de nya tjänsterna i konkurrens med sina medarbetare.

Här förefaller det ibland som att det är den svaga chefen som ur ett egoistiskt perspektiv väljer att sparka den underordnade som kan vara ett hot för egen karriärutveckling. Frågan är, Vem är det som når toppen i företaget? Är det den kvinna eller man som är mest duglig för tjänsten? Knappast. Det finns så många andra faktorer som driver människan till höga befattningar. Behovet av anseende, pengar och makt skapar en osund konkurrens mellan medarbetare i företagen och individualismen går före kollektivismen. Hur vi kommer runt detta undrar jag.

Till syvende och sist måste vi hitta parametrar för att välja ut de personer som har bäst förutsättningar att leda företagets utveckling på en marknad i tuff konkurrens. Det finns alltför många svaga ledare i företagen som inte kan trygga företagets utveckling.

måndag 4 maj 2009

Från hyrd härd hos vinbonden i Bordeaux till egen härd i Stockholm

Vi kom hem igår kväll och det blev en bilresa på 500 mil. Det blev många starka intryck och mina förväntningar på vinbondens arbete var befogade i allra högsta grad. De små vinbönderna har inga färdiga recept att gå efter när druvorna blandas. Druvornas sötma varierar från år till år och druvans kvalité styr produktionen. Vi fick lära oss en del om produktionen, utmaningarna och konkurrensen mellan vinbönder och mellan distrikten. Varje vinbonde strävar efter att hitta sin unika chans till att skapa ett vin i världsklass. Samtidigt fick vi lusten att lära mer om denna ädla dryck och känna igen de olika karaktärerna.

Idag blir vi allt mer intresserade av att få veta hur våra livsmedel har tillverkats innan vi sätter oss till bords för att njuta av våra måltider. På samma sätt känns det angeläget och berikande att prata med vinbonden som producerar vår måltidsdryck. Jag är övertygad om att vi blir allt fler som väljer att vara våra egna vinimportörer i framtiden och kombinera vininköpet med semesterresan. Nytta med nöje!

Det vi inte hade räknat med var att vädret försämrades i takt med att vi åkte söder ut. Där var kallt och det regnade medan solen värmde Sverige! Det gjorde inget eftersom vårt syfte med resan inte var sol och bad. Vi ville ta del av ett traditionsrikt skapande och dels få kunskap om vinet som vi dricker hur det har producerats. Om skapandet kan jag återkomma till i någon kommande blogg.