onsdag 30 september 2009

I Etärnkonsults Ledarforum har vi resonerat kring Organisationens Liv

Det finns ett yttre liv och ett inre liv i en organisation eller på en arbetsplats. I det inre livet diskuteras allehanda idéer kring framtida utveckling, men här finns också många tankar och känslor kring det som borde vara bättre. Vi säger att det gnälls på arbetsplatsen och någon av mina kunder har sagt att egentligen spelar det det ingen roll om det går bra eller dåligt för företaget. Det gnälls ändå. Antingen har man för mycket eller för litet att göra.

Dom här gnällprocesserna kan gro och bita sig fast i husväggarna medan energidrännaget blir stort. Kunderna sitter och väntar på sina leveranser medan leverantörernas medarbetare är hemma och gnäller. Man säger oftast inget negativt om sin arbetsgivare till utomstående men i handling visar man på något helt annat. Högen med reklamationer och leveranspåminnelser tenderar att växa. Ogräset växer hos beställarna.

Konklusionen blir att missnöjesyttringar är till skada för alla i organisationen.

måndag 28 september 2009

Min nyfikenhet stimuleras när hösten kommer

Det har varit höstdagjämning och många förtvivlas när mörkret faller. Andra tycker att det har sin tjusning och att det infinner sig ett annat lugn i hus och hem. Jag tillhör den senare kategorin som njuter av den friska luften, höstfärgerna och finner ro i mörkret. Jag uppskattar att tända stearinljusen när den tiden kommer.

Nu känns det ännu inte som höst i denna fantastiska septembermånad som gett så mycket sol och värme som vi inte tar för givet. Vi förlänger utesäsongen så långt möjligt är.

I arbetslivet drar vi igång nya projekt och jag har i tidigare inlägg nämnt ett sådant. Utbildningsresa till södra Italien. Det sägs att det är en stor skillnad på södra och norra Italien, södra och norra Europa vad det gäller den finansiella krisen. Fördröjningen till söder var på ca 6 månader, och när den väl kom till södra Italien så var det inte alls med samma kraft. Där byggs det för fullt, folk satsar på nya projekt mm.

Vi tycker om att hitta de lite udda resmålen som har mycket att lära oss om ledningsarbete och företagsutveckling. Vi planerar nu för en studieresa i november.

torsdag 24 september 2009

I Nätverk för Ledare återkomer vi till temat "Mitt Liv"

I dagens högt uppskruvade tempo saknas oftast ett reflektionsutrymme i såväl arbetslivet som i privatlivet. Var är jag, vad vill jag och hur kommer jag dit? Med detta sagt vill jag gärna återkomma till gårdagens blog där jag ägnade uppmärksamheten åt uttrycket "Missa Inte"

I våra chefsnätverk diskuterar vi betydelsen av att handla efter egen övertygelse. Det är lätt att drunkna i alla måsten, ansvar och skyldigheter. Men det finns alltid ett visst utrymme för att själv påverka skeendet. "Missa inte det!"

onsdag 23 september 2009

Förvåning - Vem bestämmer över min tid

Jag reagerar på uttrycket "Missa inte det!" Det uttrycket förekommer allt oftare från olika annonsörer. Jag la märke till det från TV4 när en programledare pratade för sin vara i programannonseringar. Sen har det dykt upp i andra media och vid olika erbjudanden.

Språket är under ständig utveckling och nya uttryck poppar upp som svampar i skogen. Var kommer dom ifrån egentligen, undrar jag många gånger

I det här fallet tycker jag att det är förunderligt. Det känns som om annonsören äger min tid och vill ta kommando över den. Det är inte undra på att man blir stressad om man blir kommenderad till att sitta av en massa timmar vid TVn, föredragningar eller läsa diverse artiklar som man inte är intresserad av.

Det blir tummen ner för "Missa inte det!" eller rättare sagt jag skulle aldrig bygga på mina erbjudanden med "Missa inte det här seminariet!"

tisdag 22 september 2009

Vi skapar en egen produkt för ledare som vill utveckla sin affär

Det är ständigt annorlunda möten i nya miljöer när vi rullar värdskapet mellan våra nätverksdeltagare. Utöver mötesplatserna som skapas i vardagen arrangerar vi heldagsseminarier för samtliga deltagare och erbjuder utbildningsresor till våra nätverksdeltagare.

Nu går vi vidare på vårt tema som handlar om Vägval och Uppbrott. Besparingar i all ära, men de fungerar inte i det långa loppet. Man måste våga satsa en del för att få nya energier. Italiensk kultur är inspirerande och vi har gjort ett antal resor till norra Italien i utbildningssyfte.

Från vårt seminarium i augusti på Änglagård med Bertil Torekull och besök hos några Uppbrottslingar går vi vidare till Italien. Här hittar vi många inspirerande företagare och även svenska. Vi träffar företagare som måste anpassa ledningsarbetet efter yttre omständigheter som dom inte kan råda över själva! Hur hanterar man ett sådant ledarskap?

måndag 21 september 2009

Vi träffade en framgångsrik affärsman

Det är alltid intressant att lyssna på andra ledare som har funnit sin "grej". Många kämpar med att hitta sin väg i arbetslivet och i karriären medan andra hittar den redan vid unga år. Vi träffade en etablerad företagsledare i fredags och samtalade om kombinationen fötetagarliv och privatliv. Det var ingen överraskning att det för honom handlar mer om att hitta sin livsstil.

Vi samtalade om några framgångsrika faktorer och två av dessa är att nöjd kund är A och O. Att ifrågasätta kunden vid ett reklamationstillfälle är inte aktuellt för honom.

Än viktigare faktor som han berättade om är att alltid ta på sig kundens glasögon. I det här fallet så skapar han produkter och profilerar företaget utifrån sin egen horisont. Därefter tar han med sig medarbetarna ut på fältet och frågar "är det de här kunden vill ha?"

Det är oerhört viktigt att försöka finna ut vad kunden vill ha och försöka leverera det. Det är en av nycklarna till framgång.

torsdag 17 september 2009

I Etärnkonsults Nätverk för ledare diskuteras komplementfärg som en intressant metafor

Det sägs att en målning fullbordas och lyfter när man använder sig av komplementfärger. Så här beskrivs komplementfärger i Nationalencyklopedin: Färger som parvis tycks öka varandras intensitet när de placeras intill varandra.

Fenomenet är mycket intressant men jag är övertygad om att på samma sätt kan människors intensitet förstärkas i rätt sammanhang. Det kan vara grunden till kärlek i ett parförhållande men det kan också kallas för att personkemin stämmer överens. Det här har vi nog alla upplevt i olika sammanhang, man växer som människa i vissa personers närvaro och i andras blir man dränerad på energier.

Med detta menar jag att förhållandet är detsamma på en arbetsplats. Vid rekryteringsprocesser är vi så noga med att titta på den sökandes CV, referenser, värderingar, problemlösningsförmåga, stresstålighet, etc. Listan kan göras längre.

Men varför inte låta den sökande prova stämningarna på arbetsplatsen i några dagar och bekanta sig med de tänkta arbetskamraterna. Blir effekterna som med komplementfärgerna, ja då är mycket vunnet och energierna växer i arbetslaget.

onsdag 16 september 2009

Företagets språk är ekonomi och man glömmer andra värden

Alla nationer, grupper, föreningar, familjer har sitt språk. Ett språk som gör att man kan förstå varandra. I företaget är det ekonomi som binder samman medarbetare, ledare och företagets ägare. Vi mäter gjorda insatser i pengar, hur mycket vill vi har kvar i kassakistan för framtida investeringar, vad ska ägarna få i avkastning och hur skall vi värdera medarbetarnas insatser? Listan kan göras längre.

Däremot är det mer sällsynt med ett språkbruk som inkluderar ordet Nytta. Hur ofta diskuterar vi vilken nytta vi gör på jobbet och vad är företagets plats i samhället? Vad är vår uppgift? Inom offentlig sektor med ansvar får vård skola och omsorg finns det nog med i beslutsprocesserna, men även där har ekonomispråket tagit plats, för stor? I den ideella föreningen är det ett omvänt förhållande. Här diskuteras nyttan i första hand.

Jag tror mycket på ett nyanserat språkbruk i företaget. En av mina tidigare nätverksdeltagare brukade fråga sina medarbetare: Varför kommer du till jobbet idag? Frågan är utmanande men tänkvärd.

tisdag 15 september 2009

Nu fylls orderböckerna medan ovissheten lever vidare ett tag till i storföretagen

Andra diskussioner som har tagit plats under de senaste veckorna är resursbristen. Det har gått ett år sedan den finansiella oron startade på allvar. Vi var många som blev tagna på sängkanten. Orderböckerna blev tomma och lagerhyllorna tömdes. Man började varsla och tömde flera arbetsplatser på medarbetare eller så avtalade man om arbetstidsförkortning och lönesänkning för många chefer och medarbetare. Jag kan göra listan längre med olika åtgärder som har införts i företagen.

Det som händer nu är att orderingången har återvänt medan företagsledare är försiktiga med att återanställa uppsagd personal. Vi får leva vidare ett tag till med anställningsstopp och de som har jobben kvar får kavla upp skjortärmarna och göra ännu fler prestationer. I det korta perspektivet så kan det fungera men förmodligen blir det brist på kompetenta medarbetare inom inte alltför långt perspektiv. Då vill alla anställa igen.

Med detta sagt så ser jag även här pendeleffekten. Först säger vi upp och sen skall vi anställa. Bemanningsföretagen får en viktig funktion på arbetsmarknaden om dom kan motverka effekterna av konjunkturväxlingarna. Jag tänker på personalpooler som en framgångsrik modell. Där flera företag går samman och tar ett gemensamt ansvar för olika kategorier av medarbetare.

En vecka utan nätverksmöten ger utrymme för planering, marknadsföring, utveckling etc i en annan miljö. Vi lämnade stan i lördags och finns nu en vecka framåt på Änglagård. Distansarbetet ger utrymme för flexibla lösningar.

måndag 14 september 2009

Nu svänger pendeln tillbaka i näringslivet och kommunerna går i motsatt riktning

Efter några nätverksmöten i föregående vecka så inser jag att det som kommuner gör nu för att sänka sina driftskostnader, är att konkurrensutsätta all den verksamhet som man inte är skyldig till att driva i egen regi. Man outsourcar och låter privata entreprenörer komma in på den kommunala marknaden. Det känns särskilt angeläget nu, innan valet nästa år.

I näringslivet har man prövat outsourcing en längre tid och inser nu att det inte är lönsamt. Kostnaderna skenar iväg samtidigt som gränsdragningsförhandlingarna är tidsödande. Pendeln svänger och nu köper företagen tillbaka sina medarbetare samtidigt som kommunerna fortsätter att sälja ut vissa verksamheter och medarbetare.

Jag ställde frågan till en av mina nätverksdeltagare; "Vad har ni lärt er av den här perioden när olika servicefunktioner var outsourcade?" Han menade att den stora fördelen med experimentet var att synligöra kostnaderna för olika processer och framförallt så blev medarbetarna mer kostnadsmedvetna. Det låter som om man har haft en dyr läxa som kommunerna nu vill köpa.

onsdag 9 september 2009

I nätverk för ledare har vi en annorlunda mötesfilosofi

Vi har varit engagerade i vår gärning i mer än 15 år och vårt förhållningssätt har ändrats över tiden. Från att ha börjat med en mer traditionell umgängesform och baserat mötet på en teoretisk modell har vi idag lämnat teorierna bakom oss. Vi har tagit del av många managementteorier under årens lopp och föredragit om dess olika för- och nackdelar. Frågan återkommer ofta: Hur fungerar teorierna i praktiken? Det är vanligt att cheferna med hårt ansträngda agendor upplever att både tid och resurser saknas. Att i det läget försöka tolka sin situation med utgångspunkt från en teoretisk modell känns meningslöst.

I våra nätverk för ledare återkommer vi till frågan: Hur ser din situation idag och hur ser du på morgondagen? Mötesformen blir ett andningshål där många nya tankar och idéer växlas. Intern marknadsföring har varit föremål för nätverksdeltagare att brainstorma kring vid något av det senaste chefsmötena. Servicefunktioner upplever från tid till annan att de inte finns med i den strategiska planeringen. Man blir efterfrågad i ett alltför sent skede där besluten redan har fattats på en högre nivå.

Diskussionen har handlat om intern marknadsföring Den är minst lika betydelsefull i den politiskt styrda organisationen Social kompetens blir allt viktigare i ett konkurrensutsatt arbetsliv. Med den kan man komma långt och nyfikenhet är ett nyckelord i många sammanhang.

torsdag 3 september 2009

I Nätverk för ledare diskuteras företagsfilosofi

Jag har varit nätverksledare i femton år och sett många trender komma och gå i ledningsarbetet. Det gäller i såväl näringsliv som offentlig sektor. Det har handlat mestadels om ansträngningar för att effektivisera verksamheten. Hur mycket kan vi öka produktionen till lägsta möjliga kostnad? Som svar på den frågan har många olika teoretiska modeller utvecklats och introducerats i olika ledningsgrupper.

Hos en av våra mest framgångsrika entreprenörer fick vi något helt annat än managementteorier till livs när vi umgicks med honom på vårt seminarium i förra veckan. Han pratade om betydelsen av att se till människan i företaget och ifrågasätta varför företaget finns på marknaden. Det var många filosofiska funderingar kring individens förhållande till sin gärning och han avslutade en spännande föredragning med att läsa en dikt av Gunnar Nyqvist, "Gå ut ur flocken"

Hur ofta ifrågasätter vi om vi skall gå ut ur flocken? Frågan är relevant och den kan man ställa sig själv regelbundet. Därför gör några sina egna livsstilsplaner. Entreprenören som jag refererar till har bjudit in filosofer till att delta i ledningsgruppens sammankomster.