torsdag 29 oktober 2009

Etärnkonsults Nätverk för Ledare lyfter frågan om våra drivkrafter

Det är en vecka kvar innan seminariet i Botkyrka där vi möter en mångfald av kulturer och få tid till reflektion. Vad är det som berör oss allra mest och hur hittar vi våra drivkrafter? Kan det vara så att drivkrafterna accentueras när man ställs inför ett dilemma som kan tyckas svårt att hitta en framgångsrik lösning på. Då blir man medveten om att det finns inga givna lösningar till nya uppgifter. På seminariet i Botkyrka hoppas vi på intressanta dialoger mellan chefer i offentlig organisation och i näringsliv. Målformuleringarna har helt olika förtecken men i slutändan kommer vi alltid fram till en punkt som handlar om kronor och ören. Det är en stor spännvidd mellan deltagarnas professioner och hemvister i vardagen.

Så blir det även i min nya grupp som jag startar den 24 november. Här möts produktionschef i industrin, personalchef, platschef, egenföretagare, kyrkoherde, m.fl. Vad kan dessa kvinnor och män med olika bakgrunder och åldrar tänkas ha för gemensamma nämnare? Vi kommer med all säkerhet att hitta gemensamma nämnare men vi kommer framförallt att ägna uppmärksamhet åt det som är den springande punkten i våra drivkrafter.

Jag ser fram emot en ny process där jag får förmånen att leda en diskussion mellan olika befattningshavare med höga ambitioner i ett arbetsliv med högt uppskruvat tempo. Alla vill vi producera ett resultat och vara till nytta för andra samtidigt som vi tjänar vårt eget upphälle.

onsdag 28 oktober 2009

Carpe Diem - Min tanke för dagen

Vi är på Änglagård och har en vecka med distansarbete. Det är höstlov för många och så även för vår yngsta son med familj. Alla tre var på väg hit under gårdagen när olyckan var framme, 6 mil söder om Gävle. Bilen blev ganska demolerad men alla tre är helt oskadda!

Tänk vilken lycka att få se hela familjen utan en enda skråma och det berodde naturligtvis en del på tur i oturen, men mest är det tekniska landvinningar som gjorde detta möjligt. Dels har vi fått säkrare vägar och dels har bilindustrin gjort fantastiska framsteg.

Just nu känns det så fantastiskt att det blev en så lyckad utgång av händelseförloppet, men det konstiga är att vi i vardagen aldrig funderar på våra liv utan tar allt för givet ända fram tills att vi ställs inför en mer eller mindre katastrofal händelse.

Carpe Diem blir min tanke för dagen!

tisdag 27 oktober 2009

Zonta har loppmarknad på Galleri Hera den 30 nov och 1 dec

Jag har en annan roll och det är något så märkvärdigt som president i en Zontaklubb. Zonta är ett internationellt nätverk som arbetar för att förbättra kvinnors juridiska, politiska och ekonomiska ställning och vi har en mängd lokala och internationella projekt som vi har drivit under väldigt många år. Zonta är en politiskt och religiöst oberoende organisation Se http://www.zonta21.org/ och http://www.zonta.org/

I slutet av november har vi Zontamarknad på Galleri Hera då vi säljer allt möjligt som vi har fått. Kan vara antikviteter, kuriosa, lampor, glas, porslin, textilier, keramik, smycken, konstkort, julkort mm mm. Vi serverar sopplunch till bra pris under dessa två dagar och så finns det även ett fint konstlotteri. Intäkterna går oavkortat till Alla Kvinnors Hus. Vi har stött deras verksamhet sedan 1997. Bl.a. har vi finansierat ett extra rum för boende mammor med barn, restaureringar, volontärutbildningar mm.

Om du har föremål som skräpar i skåpen och för värdefulla att kassera så tar vi gärna emot dessa. Det är ett sätt att hjälpa oss att stödja AKH. Du är naturligtvis varmt välkommen att handla på Galleri Hera, Hornsgatan 36, 118 20 Stockholm. tel 08 642 11 13 den 30 november och 1 december.

måndag 26 oktober 2009

Efter diskussion i Etärnkonsults Ledarforum - Vad är CSR

Jag anknyter till min föregående blog om företagets inneboende kraft som på kort tid kan raderas ut vid ägabyte. Jag ställde kortsiktiga avkastningskrav mot långsiktiga lösningar där man fokuserar mer på det sociala ansvaret och företagets överlevnadsförmåga och utvecklingspotentialen i det.

En av min läsare av bloggen undrade vad är egentligen CSR? En ordagrann översättning är Corporate Social Responsibility. Han tyckte att jag hade skruvat mitt inlägg på ett märkligt sätt.

Det är ett vitt begrepp som tolkas på många olika sätt, men det vanligaste är dock att man inkluderar etiskt ansvar som uppförandekod och produkt ansvar, socialt ansvar som nöjda medarbetare och samhällsengagemang, ett miljömässigt ansvarstagande och ett ekonomiskt ansvarstagande

Det handlar om att kombinera lönsamhet och hållbarhet i företagsutveckling

fredag 23 oktober 2009

Om hur vi tar hand om företagets inneboende själ och energier vid ägarbyte

Jag har deltagit i samtal i nya sammanhang där CSR - frågor har varit i fokus. Samtalen har handlat om det som är trendigt idag - dvs. att skapa ett företag med hållbar utveckling. Att politikerna har drivit de här frågorna i samhällsdebatterna och vill plocka poäng på dessa är inget nytt. Däremot har de här frågorna inte varit på företagsledarnas agenda i säskilt många år.

Dels finns det naturligtvis ett intresse att förbättra företagets image genom engagemang i olika samhällsfrågor Det kan ju handla om allt ifrån engagemang i miljörörelsen till att man vill stödja olika biståndsprojekt. Men det handlar också om att driva de frågor som är angelägna för företagets utveckling i ett längre perspektiv. Det är frågeställningar som skapar engagemang hos medarbetarna.

Det intressanta är att se hur den typen av frågor får ett annat fokus när företaget byter ägare. Jag tänker då på alla mindre företag som har startats med privat finansiering och en entusiastisk entreprenör som bygger upp företaget till en lönsam affär. I det läget kan det bli uppköpt och de nya ägarna maximerar vinstintressen på alltför kort tid och företaget går i sank. Det finns många exempel på detta. Stor&Liten och Body Shop är två exempel.

De nya ägarna raderar ut företagets inneboende själ och vart tar alla energier vägen? Entusiasmen hos medarbetarna försvinner när det kommer upp nya frågeställningar på agendan som utesluande handlar om ägarnas kortsiktiga avkastningskrav?

Att tänka långsiktigt är en förmåga som vinner gehör i många kretsar och gagnar även resultatutvecklingen i det långa loppet. Det håller företaget flytande över konjunktursvackorna.

torsdag 22 oktober 2009

Lika barn leka bäst är en sanning med modifikation

Ett bevingat uttryck som står sig i många sammanhang men inte i affärslivet eller i någon form av produktutveckling. Olikheterna befruktar varandra och idéutbytet blir mer färgrikt och nyskapandet hittar helt nya vägar.

Sök olikheter om du vill uppnå resultat

måndag 19 oktober 2009

Tema i chefsnätverket är trender i arbetslivet

Jag har haft några nätverskmöten där vi i "runda-bord-samtal" har resonerat kring trender i arbetslivet. Jag skulle kunna sammanfatta diskussionen som följer:

1. Det verkar som att dagens unga är mindre intresserade av att göra karriär till förmån för en bättre familje sammanhållning. Det är t.o.m. vanligt att småbarnsföräldrar kombinerar intjänad semesterperiod med föräldrarledighet så att barnen får njuta av båda föräldrarna på heltid. Det kombineras gärna med en längre utlandsvistelse.

2. Valfebern stiger i den politiskt styrda organisationen. De folkvalda vill bli omvalda och oppositionen vill vinna valet. Tjänstemannen kan komma i kläm mellan två ideologier

3. Code Of Conduct och CSR, är begrepp som är inne igen att sätta högt på agendan. Hur uppfattas vi i vår omvärld och vad kan vi bidra med för att minska klimathotet och orättvisorna i världen? Man vill ta ett större socialt ansvar jämte ansvaret mot kapitalägarna.

4. Centraliseringsvågen fortsätter och näringslivet vill hellre prata om Insourcing än Outsourcing

5. Sist men inte minst: Svininfluensan. Hur skall vi motverka den om den kommer till företaget. Några är så oroade att de inför semesterstopp i arbetslagen.

onsdag 14 oktober 2009

Vi har en tärna i vår logo och några säger att vi är flyttfåglar

Hösten är här. De första snöflingorna kom idag till Stockholm innerstad och snart ställer vi om klockorna till vintertid. Det är dags att sätta på vinterdäcken och ta in de växter som inte tål frostnätter etc. Det vilar ett lugn över mörka kvällar och man kan undra vart alla fåglar tar vägen när dom lämnar våra breddgrader för att söka skydd i varmare regioner.

Det som göms i snö kommer upp i tö, är det kanske just det fenomenet som ger oss ro. Allt blir inte lika synliggort i höstmörker och vi stannar upp ett tag och kurar skymning i våra bostäder.

För egen del så pendlar jag mellan ytterligheterna. Vi kommer att arbeta från vår gård i Norrland en vecka och efter vårt seminarium om "Framtidens Ledarskap" lämnar vi landet och flyger till Brindisi i Italien, i mörkaste november. Vi är intresserade av att lägga vårt kommande utbildningsprogram på en masseria längst ner i Italien, dvs. klacken.

Nu letar vi efter nya marker där vi kan så våra frön till kommande utvecklingsprogram. Det finns en energi hos vinbönderna och de egna företagarna som är intressant att ta del av och entusiasmeras.

måndag 12 oktober 2009

Dom spelar inga roller - Men spelar roll

I mitt föregående inlägg ägnade jag de unga liven lite eftertanke och konstaterade att de är helt utan fördomar, ansvar, skuldkänslor, förpliktelser etc. vilket innebär att de till skillnad från de vuxna struntar i att spela några roller. De är bara sig själva.

Men tänk vilken roll de spelar! De styr vårt handlande på många olika sätt vare sig vi har egna barn eller inte. Det är alltid barnen som representerar evolutionen och vi får ta många olika ansvarsroller för deras skull.

Vårt fokus handlar väldigt mycket om deras hjärtan och framtid. Barnen spelar roll!

torsdag 8 oktober 2009

Alla dessa roller vi vuxna spelar men de yngsta små liven spelar inga roller

Vi har alla våra olika roller i arbetsliv och i privatliv. Vi uttrycker oss olika med språk och gester beroende på vilken roll vi bär. Som närverksledare i vardagen, kund på banken eller i konsumtionssamhället, medlem i föreningslivet, vän eller anhörig i det socaiala livet etc etc. I ett telefonsamtal som utspelas i ett rum där andra finns närvarande så hörs det vilken roll jag spelar. Allra tydligast är det nog om jag blir uppringd av någon ivrig försäljare där jag har att ta ställning till ett erbjudande.

Nu har vi tränat på rollen som farföräldrar i snart ett år och i helgen fick vi chansen att ta hand om Melvin och Astrid snart 12 respektive 9 månader gamla. Vi hade dom i 30 timmar och det var ett fantastiskt dygn. Det var väldigt intensivt med många måltider att passa och däremellan var det underhållning, blöjbyten och några vilopass som efterfrågades.

Visst var vi trötta men vilken positiv energi vi fick av de små liven som ännu inte kan uttala ett enda ord men med ett mycket tydligt kroppspråk så var de inga problem alls att tolka deras behov eller önskemål om underhållning.

Att vara förälder är stort men det är också stort att vara farförälder! Snacka om "Livets efterrätt" Det är förunderligt vilka energi er vi vuxna får av dessa små varelser som är omedelbara och tydliga i sina uttryck och struntar i allt vad rollbyten heter.

tisdag 6 oktober 2009

Igår var vi på ett Seminarium om Framtiden

Ingen kan med säkerhet påstå hur framtiden kan gestalta sig men det är alltid intressant att försöka bilda sig en egen vision. Att fråga en filosof kan ju vara ett sätt att försöka tolka vilka möjligheter som står till buds i framtiden. Vi fick ta del av en filosofs tankar. Mycket blev sagt som har sagts tidigare i det offentliga samtalet. Om klimatuppvärmning, individualismen som breder ut sig, förändringstakten som bara ökar hela tiden, den medicintekniska utvecklingen som ger oss förbättrade levnadsvillkor, att vår livslängd ökar hela tiden etc.

Vår filosof fick en sista fråga innan ljuset från TV-kamerorna släcktes och den handlade om Livets Mening. Han menade att det finns inget allmängiltigt svar på frågan utan var och en får söka sin egen stig för vandringen från vaggan till graven. Det låter relativt enkelt.

Man kan ju fundera över om det räcker med att var och en är sin egen lyckas smed eller skall man fundera över hur många själar man vill coacha längs vandringsvägen och hur mycket av jordens resurser man får förbruka för att genomföra livets vandring längs den valda stigen.

måndag 5 oktober 2009

I ledarforum diskuteras kulturella skillnader i olika professioner och över nationsgränser

Det är alltid intressant att föra ett samtal kring olikheter individer emellan eller att jämföra olika branscher alternativt olika företag. Det är olikheterna som berikar oss - om man ger sig tid. Här finns mycket att lära på ett otvunget och ett stimulerande sätt. Det har vi tagit fasta på och går nu vidare i ett nytt och mer omfattande utbildningsprogram.


Vi pratar om klokhet och vishet och distanserar oss från teoretiska utbildningsprogram som de flesta av oss redan har varit inne i. På universiteten och i olika fortbildningsprogram. För att bli klok och vis så krävs det många gånger att lära om och att lära nytt. Att lyssna, reflektera och skriva ner sina innersta tankar och funderingar i en främmande miljö tillsammans med nya kontakter är stimulerande. Inte minst för oss själva som leder utvecklingen av programmet. Det går bra att läsa om det och dess upplägg på www.etarn.se/utbildning

Skillnaden mellan våra parallella program, Nätverk för Ledare och Utbildningsprogrammet för Ledare är att i det senare går vi mer på djupet och att vi träffas i internatform. Bli vis av mångfald och ge dig tid till reflektion är vår grundidé. Det blir färre men längre utbildningspass. Vi kommer att visa på en mångfald i vårt samhälle och vistas på många olika platser som är väsensskilda från vardagens mötesplatser i arbetslivet.