måndag 30 november 2009

Etärnkonsult förbereder ledarutbildning i Libanon och i Italien

Nu kraftsamlar vi inför årets slut och målet är julfrid. Många projekt skall avslutas och andra kommer att intensifieras efter nyår. Två managementresor förbereder vi nu. En till Libanon och en till södra Italien.

I Libanon handlar resans program om ett professionellt ledarskap som vågar söka nya lösningar

I Italien besöker vi masserian Coccioli där Wenche och Janne står för värdskapet. Vi tränas i att se möjligheterna i det omöjliga.

Båda programmen startar vi tillsammans med mycket starka personligheter så det känns ytterst spännande. Den 28 januari bjuder vi in till en temakväll och berättar mer om resan till Libanon.

fredag 27 november 2009

Att hitta den rätta takten är en stor konst

Nu har en arbetsvecka snart gått till ända och hela tiden möter jag människor som ger mig nya perspektiv på arbetsliv och entreprenörskap. Jag har startat en helt ny nätverksgrupp i veckan och här fick jag ta del av tuffa konkurrensvillkor i bl.a. IT-världen. I Indien kan man köpa konsulttjänster för extremt låga priser. Vi ställs inför en valmöjlighet och tror att vi måste sänka lönerna eller lägga ner verksamheten.

Den tredje vägen är det få som diskuterar.

Låt oss istället följa vår kund och handla tjänsterna i stället för att utföra dessa. Vi kan bli den professionella partnern som kunden behöver på sina inköpsreor. Om man kan dansa i takt med kunden så är mycket vunnet. Det samma gäller i ledningsarbetet inom en organisation Det visade kommundirektören Palle Lundberg i Botkyrka när han beskrev sitt ledningsarbete. Man kan inte rusa iväg utan medarbetarnas support om man skall nå resultat.

En annan av mina nätverksdeltagare uttryckte det som att man måste visa kärlek om man skall lyckas i sitt ledarskap.

tisdag 24 november 2009

Nu är vi på plats igen med nya insikter

Äventyret söker sina speciella personligheter och frågan är vilka som egentligen är riskbenägna. Är det de som släpper taget och köper en masseria i Italien och säljer hus och hem i Sverige för att starta ett helt nytt projekt i Södra Italien med skolbarn utan garantier? Egentligen är det kanske de som garderar sin utkomst med näbbar och klor som tar större risk? Det blev en av mina reflektioner efter ett möte med Wenche och Janne på masserian Coccioli. Här utvecklar de sina förmågor att hantera risker och motgångar. Alla möter vi motgångar förr eller senare.

Här har de i princip köpt en ruin från 1500-talet som dom med största försiktighet återskapar och omvandlar till en gård med restaurang- och hotellrörelse. Fascinerande att se hur dom knackar ner puts och stenmurar och lägger "legobitarna" på hög och murar upp väggarna igen med samma byggnadsmaterial.

Dom skapar en affärsrörelse i ett land där hantverkarna inte kan något annat språk än italienska. Det blev en av deras första uppgifter att lära sig att kommunicera med italienska myndigheter och hantverkare. Barnen har gått i en italiensk skola i Lecche och nu går dom i en inernationell skola i Brindisi. Nu är dom trespråkiga före 12 års ålder.

Sen fick vi lära oss en hel del om hur ekonomin fungerar i den här delen av landet och här finns mycket att göra om man vill effektivisera näringslivet.

torsdag 12 november 2009

Två internationella utblickar

Nu åker vi till Italien, närmare bestämt till Apulien, på Italiens klack, Salentohalvön. Vi besöker bl.a. ett svenskt par som har slagit ned sina bopålar på en gammal masseria, feodal gård från 1500-talet som de renoverar. Det här är ett område som ännu inte turistifierats och erbjuder ett intressant företagarliv, där lågkonjunkturen inte alls blev så kännbar som i övriga Europa.

Det här blir vår rekogniseringsresa inför nästkommande managementresa som vi erbjuder våra nätverksdeltagare.

Gårdagskvällen disponerade vi i Tensta. Det var tenstaträffen som lockade oss dit, när olika invandrargrupper skulle diskutera utanförskap och synen på muslimer efter "nine-eleven". Det var stundtals häftig ordväxling mellan åhörana och seminarieledarna. Det var tankeväckande skildringar från välutbildade muslimer som inte får jobb trots att de är vältaliga. Namnet, traditionerna, klädseln, mm, tar arbetsgivarna avstånd från och rekryterar hellre ev av våra egna med sämre utbildning.

Några av åhörarna var också självkritiska och menade att man måste anpassa sig och ta seden dit man kommer. Vi var max 10 svenskar som satt i en publik med ca 200 åhörare. Det var intressant och gav många starka intryck.

Nästa inlägg kommer efter besöket i Italien.

onsdag 11 november 2009

Stor konst - är svår att hitta - men lätt att älska

Jag läste idag på en affisch på väg till jobbet. Stor kost - är svår att hitta - men lätt att älska. Jag vill uttrycka min uppskattning i samma anda och referera till den mörka årstiden vi är inne i. Många har svårt att älska mörkret och så har även jag haft, men nu har jag lärt mig att älska den.

Jag har insett att den mörka kalla årstiden är också den som ger oss mest värme. Jag tänker på alla ljus vi tänder den här årstiden och samvaron med nära och kära blir mer intensiv. Dessutom kan vi finna ro i att sitta hemma och kura skymning. Vi stressas inte att förlänga dagen med arbete, vilket vi lätt kan göra när mörkret är på väg bort.

Jag kan känna en ro, tillfredsställelse och förväntan inför det som komma skall när vi nalkas årets stora högtid. Den blir extra varm i år när vi har fått två barnbarn som vi kan ödsla värme och kärlek på. Melvin och Astrid.

Mörkret ger oss tid till att reflektera och summera året som har gått. Några gör sina planer för ändrad livsstil medan företagen gör sina verksamhetsplaner. Sen kommer den vita snön som grädde på moset. Det är lätt att älska denna mörka november.

måndag 9 november 2009

Livskunskap går hand i hand med Ämneskunskap

Mina tankar återvänder till betydelsen av ämneskunskap som vi i skolhuset får till oss om vi är tillräckligt motiverade och ambitiösa. Där kan vi hämta kraft och näring till framtida uppdrag i förvärvslivet. Så fick jag lära av mina föräldrar och om jag misslyckades i skolarbetet var hotbilden att gatsoparen kunde bli mitt alternativ till förvärvsarbete. Tänk så snäv syn som har varit förhärskande i många år och är än idag i många klassrum och hos föräldrar. Lärandet är så viktigt.

Men, vid vårt seminarium i Botkyrka på temat "Framtidens Ledarskap" förmedlades en helt annan bild av skolans uppgift. Den blev betydligt mer nyanserad och här talade vår rektor, Susanna Åhs, om livskunskap och relationskapital. Att utveckla sina sociala kompetenser är inte nödvändigt enbart i sällskapslivet utan den förmågan är i allra högsta grad väsentlig i arbetslivet. För att kunna leda andra, måste man få förtroendet från dem man skall leda att leda.

Ett annat budskap var att skapa och vårda sitt relationskapital, kontakterna utanför den egna arbetsplatsen och vänkretsen. Relationskapitalet finns i de nätverk man vill delta och engagera sig i. Många tror att man kan investera i relationskapitalet genom "Facebook". Det är en klar missuppfattning. Det sker genom personliga möten. Att ringa istället för att maila exempelvis, kan tyckas tidsödande men det är trevligare och mer effektivt.

Vid två av våra tidigaste managementresor så var temat "Humanistiskt Ledarskap" Det är först när man inser vidden av Livets alla väsentligheter som man kan få förtroendet att leda. Livskunskapen inkluderar mycket mer än ämneskunskap, social kompetens och relationskapital.

fredag 6 november 2009

Många Nya Intryck i Botkyrka och statistiken talar

Kommundirektören Palle Lundberg öppnade vårt seminarium med några siffror som visar vilken annorlunda värld som existerar i Botkyrka kommun. 81, 36, 50, 6, 40, 20, och 4 bollade han till åhörarna.

Vad menar han? satt jag förundrad och iakttog en synnerligen engagerad föredragare.

Svaret var 81 000 boende, deras medelålder är 36 år, 50% av dessa har utomnordisk bakgrund och 6 000 är anställda i kommunen. 40% av de anställda i kommunen har utomnordisk bakgrund varav 20% har en chefsbefattning. Så ser den internationella kommunen ut i siffror och problemet är inte att kommunen internationaliseras utan Enskede kanske har ett större problem som är ett segregerat samhälle med enbart svenska medborgare.

Så kan man också i siffror och i ord berätta om evolutionen som är på väg in i vårt land och det blir många perspektiv som vi får lära oss att vända på framöver. Om vi är orädda, energiska och öppna så är mycket vunnet i vårt sätt att följa med och att leda utvecklingen. Det var tre nyckelord som återkom under dagen och det stämmer ju in på mina ledord som jag har i min beskrivning: Fånga det okända med öppna händer.

torsdag 5 november 2009

Etärnkonsults seminarium - Framtidens Ledarskap gav många starka intryck

Vi var där igår, på Subtopia i Botkyrka Kommun och träffade ett flertal chefer. Det var kommundirektören, förvaltningschefer och rektorer. Mina förväntningar infriades. Här ser man inte 50 % av kommunmedborgarna med utomnordisk bakgrund som ett problem. Här ser man det som en möjlighet till att sätta kommunen på världskartan! "Vi är en internationell kommun, där femtiotalet olika språk finns representerade. Vi har skapat nycirkus skolan som ligger i framkanten med sökande bl.a. från Canada och USA. Vi har skapat ett mediaprogram som har utmynnat i prisbelönta bidrag i och utanför Sverige".

I skolan ser man även behovet av att andra kompetenser än ämneskunskap utvecklas. Man ser att framtidens arbetsmarknad kommer allt mer att fråga efter kreativa entreprenörer som kan starta egna företag. Idérikedomen tycks inte känna några gränser och snart får vi se norra Europas största familjepark växa upp i Botkyrka.

Det är inte så ofta jag möter en organisation som genomsyras så mycket av entusiasm och vilja att utveckla arbetsprocesserna. Kommunen har 81 000 invånare. Den är en av Sveriges mest snabbväxande kommuner och det är i huvudsak invandrare som står för tillväxten.

En av chefernas slutrepliker var "Visst har vi problem att lösa varje dag, men tala om för mig hur ett problem ser ut som inte är en möjlighet till utveckling också!" Vi var många som kände efter den här dagen, att här skulle jag vilja jobba och vara med att utveckla Framtidens Ledarskap"