tisdag 26 oktober 2010

En underordnads perspektiv på ledningsarbetet

Ibland träffar jag nätverksdeltagare som tycker det är så mycket viktigare att samtala om de existentiella frågorna framför de arbetsrelaterade frågorna. Så var det igår och ofta handlar det om att man vill så mycket mer än det man faktiskt får gjort. Man tar inte på sig ansvaret för ett tillsynes händelsefattigt liv och kan inte ändra på sin situation av olika anledningar. Igår ställdes jag inför frågan: "Hur skall jag hitta Liv i Livet, när jag drunknar i frågor av olika karaktär?" Ibland petitesser, ibland frågor som är av väsentlig betydelse för företagets överlevnad men ibland handlar det också om vänskapskorruption! Om du får det så får jag det. Vad gör man när överordnad chef passerar gränsen till god etik.

Små frågor kan dra lika mycket energi som de stora. En medarbetare tycks bli utmanövrerad på ett otillbörligt sätt. Högsta chefen har skaffat sig tre mentorer och ingen av dom tycks påverka chefen i någon nämnvärd omfattning. etc. Vi talade om de energi- och tidstjuvar som finns i närheten på jobbet samtidigt som kraven på effektivisering av processerna står högst på dagordningen.

fredag 22 oktober 2010

Seminarium på Försvarsmaktens Högkvarter med Charlotte Isaksson

Nu har vi skickat ut inbjudan till vårt kommande heldagsseminarium för våra nätverksdeltagare. Vi kommer att vara på Försvarsmaktens Högkvarter den 20 januari 2011.

Kvinnligt och manligt är frågor som alltid väcker intresse. De är omfattande och växer när man tränger in i dem. I andra kulturer och i andra religioner är olikheterna i kvinno- och mansrollerna större än hos oss. Hur kan kvinnor och män samarbeta och hur kan de ta tillvara varandras styrkor? Måste kvinnan ta efter mannens språkbruk och rörelsemönster för att göra karriär? I andra kulturer tar man avstånd från kvinnan som vill närma sig det västerländska synsättet. Komplexiteten ökar i ett vidare perspektiv och frågeställningarna känns igen. Inom Försvarsmakten implementeras FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 i Afghanistan. Kvinnor och män måste samarbeta för att på ett osjälviskt sätt verka för fred i en oroshärd.

Vid Försvarsmaktens Högkvarter är Charlotte Isaksson, Gender Advisor to Director of Operations, Swedish Armed Forces ansvarig för Gender Advisor Program. Med Gender Field Advisors i olika insatsstyrkor stöder hon såväl soldater som generaler i sakfrågor där ojämställdhet och sexuella trakasserier förekommer.

Vi ser fram emot en spännande dag tillsammans med henne och Gender Field Advisors samt våra nätverksdeltagare.

onsdag 20 oktober 2010

I Libanon mötte vi framgångsrika kvinnor

Vi mötte stortartade och framgångsrika företagare i Libanon och en del av dom är kvinnor. Till synes en paradox eftersom det Libanesiska samhället inte till närmelsevis är lika jämställt mellan könen som i Sverige. Vi mötte Maria Hibri, kvinnan bakom designföretaget Bokja vars unika möbler säljs till kunder i hela världen. De har ingen serieproduktion så varje stol eller fåtölj som lämnar företaget är en personlighet. Ett gediget hantverk. Kvinnorna som arbetade här sprudlade av energi och påtagligt var att de tjänade pengar.

Vi mötte jämställdhetsministern Mona Afeiche Choueiri tillika advokat som berättade om ett samhälle där muslimska lagar gäller. Här är det väsentligt att varje kvinna tar reda på vilka rättigheter hon har innan hon gifter sig. Makarna kan innan äktenskapets ingång avtala om hur boet skall delas vid eventuell skilsmässa. Sen kan det vara för sent.

Vi mötte regissören och teaterdirektören Nidal El Achkar som sätter upp mångkulturella teater ensembler och turnerar med sina förställningar i Europa och i Arabvärlden. Till våren kommer hon till Stockholm.

måndag 18 oktober 2010

Tillbaks igen från Libanon

Det var en resa med många starka inslag. Elva chefer och ledare från helt olika företag och branscher blev mottagna som en av de första handelsdelegationerna från Sverige. IKEA finns inte där, numer finns inte Svenska Ambassaden där, men vi var där. Visst märkte vi av att läget är ansträngt och beväpnade soldater tillhör gatubilden i Beirut. Vi besökte även gränsen till Israel och såg israeliska stridsfordon rulla 20 meter framför oss samtidigt som ropen skallade från några libaneser. Den iranska presidenten besökte landet samtidigt som vi var där. Vid en kransnedläggningsceremoni blev vi vittne till ett extraordinärt säkerhetspådrag med stridsfordon och prickskyttar ombord.

Men, vi fick så mycket värme och intresse från alla de besöksmottagare vi mötte och våra samtal inom gruppen inleddes med vardagens problematiseringar till att vi engagerade oss i de stora frågorna kring religionsmotsättningar, vår historias olika kulturer som har avlöst varandra och motsättningar mellan olika religioner. Det märkliga är att affärslivet har en enande kraft och här diskuteras aldrig vilken religion man tillhör.

Tankar kring nya affärsmöjligheter väcktes mellan våra svenska deltagare och de libanesiska företagen. Jag har mycket att berätta. Jag har fått vidgade vyer och det berikar mig.

fredag 1 oktober 2010

Vi åker till Libanon i nästa vecka

Det är mindre än en vecka kvar innan vi åker till Beirut med chefer från näringsliv och offentlig sektor. Den här gången väljer vi Libanon som besöksmål för att lära mer om deras kultur men framförallt att vi vill lära mer om företasutveckling av Libanesiska företagare, kulturarbetare och även politiker. Det vi vet om redan nu är att trots stora politiska och religiösa motsättningar i det landet så har affärslivet en samlande kraft. Det blomstrar.
I Sverige har vi ett stort antal invandrare och flyktingar som vi ännu inte har lyckats integrera i samhället.
I det globaliserade näringslivet har jag tidigare berättat om att svenska företag som har sålts till större internationalla koncerner medvetet söker chefer från andra länder än Sverige. Man satsar på kultur- och språkutveckling inom företaget för att öka möjligheterna till exportaffärerna.

I Beirut börjar vi besöket med att träffa politiker i parlamentet och möte med regissören Nedal El Achkar som har som mål att skapa mångkulturella ensembler i sina teaterföreställningar.

Vi tror på en företagsutveckling som bygger på att man går utanför sina egna ramar och söker idéer över företags-, bransch- och nationsgränser. Den idén utvecklar vi i våra chefsnätverk på lokal nivå men också när vi åker till helt andra länder med för oss främmande kulturer. Där får vi alltid nya insikter.