torsdag 19 maj 2011

Hur vill jag leva mitt liv?

Min blogger har inte varit nåbar. Så blir ett litet problem för den som är intresserad av teknikens under ett stort problem för mig som blir frustrerad när den digitala miljön inte är välkomnande. Nu smet jag från problemet och plockade fram min gamla dator.

I övrigt så är det förberedser för seminarierna på Landsort som gäller och att reflektera kring:
"25 år som egen företagare. Hur har det påverkat mitt liv?" Svårt att veta, men jag tror mig veta vilka fördelar det har inneburit. Lite kring detta kommer vi att beröra när vi på Landsort ställer oss frågan "Vad vill jag göra när jag blir stor?" Det märks att frågeställningen blir mer och mer intressant att utveckla ju äldre man blir.

I en fas av livet riktar man sitt intresse till att hitta rätt yrke och i en senare del av livet blir man mer intresserad av helheter och väljer att se till "Hur vill jag leva mitt liv?"

måndag 16 maj 2011

En stol berättar ...

Nu återvänder vi till stan efter en vecka på Änglagård. Stora ambitioner har jag att allt skall vara klart till dopet. Det blir släktkalas på gården. En del av förberedelserna blev gjorda och annat får stå kvar på önskelistan. Hos mig finns alltid något jag borde eller vill göra men de kanske inte kommer längre än till önskelistan.

I sommarhuset förberedde jag för nattgäster. Där finns det en speciell harmoni och dit tar vi våra nätverksdeltagare när det är dags att lyssna till någon föredragare eller samla tankar och diskutera. På en av de ärvda köksstolarnas undersida kunde jag läsa "Fraktgods från Viskan till Sven Farm i Matfors" Det måste vara minst 100 år sedan den transporten gjordes. Hur många kök dom stolarna har stått i sedan dess har jag ingen aning om, men de har vandrat i släkten.

Snart är vi inne i flödet igen och då är det helt andra frågor som är mitt intresse. Deltidsboende har sina sidor med transporttider etc. men det är det värt.

torsdag 12 maj 2011

Tid är inte bara pengar .....

Tid är pengar tänker den rationella företagsledaren och gör gärna en produktkalkyl och lönsamhetsberäkningar per tidsåtgång. Kr per timme och målsättningen är att den arbetade timmen skall generera en mätbar avkastning. Det är ett måste att varje insats skall löna sig för att företaget skall överleva.

Däremot återkommer jag till kortsiktiga beslut. Kan det vara så att varje arbetad timme har genererat ett annat mervärde som inte går att definiera i kr eller %-satser när man gör en utvärdering.

I början på 2000-talet var det aktuellt att göra den "Osynliga Balansräkningen" där man sökte lyfta fram andra begrepp som antalet gjorda innovationer, hälsotal, utbildningsinsatser, trivselfaktorer, etc. Den psykosociala miljön har också ett värde som skall beaktas och värderas.
När folk mår bra på jobbet så blir dom också mer produktiva. Rekryteringskostnader, utköpsavtal, sjukfrånvaro är många gånger tunga och onödiga kostnader att bära.

Som egen företagare kan jag vara mer nyanserad när jag värderar min tid och tänka långsiktigt "Vad är bäst för mig och det är lika med företaget "?

onsdag 11 maj 2011

Ibland måste man städa efter chefernas kortsiktiga och dåliga beslut

Sjön ligger blank som en spegel och i dess djup kan man försöka hitta sanningar om man är inne i den meditativa känslan. Intet svar finns där på sjöbottnen men däremot väcks nya frågor. Hur såg det ut här innan sjön reglerades. Det finns rester av gamla hus och sjöbodar på bottnen som vittnar om ett tidigare samhällsliv. När vattenkraften introducerades med reglering av sjöar var det nog ett större ingrepp än det som projekteras idag, nämligen vindkraften.

Vindkraften är lätt att bejaka om man samtidigt kan se att vi gör begränsade ingrepp i naturen. I chefsnätverket har vi talat om att det är svårt att sätta gränser och det är ännu mer påtagligt när man har dåliga chefer som bejakar det mesta och fattar snabba beslut. Efter dessa måste man städa och på samma sätt är det med energibesluten. Somliga av dessa är ogynnsamma för mänskligheten och kommande generationer får städa efter oss.

tisdag 10 maj 2011

Varför Facebook?

Förr samlade ett flertal individer på fysiska tingestar. Det kunde vara frimärken, vykort, gamla mynt, etiketter, äggkoppar, dockor, ja snart sagt vad som helst. Idag möter jag inte så många samlare i min bekantskapskrets men däremot är det många som är med i Facebook. Jag är inte där, ännu, men man skall aldrig säga aldrig.

Men för att återknyta till samlarna så känns det för mig som att idag samlar vi på kontakter i Facebook och ju fler vi kan knyta an till i vår Facebookvärld, ju gladare vi blir. Jag utesluter inte att det finns ett värde med det, men det kan också vara en modefluga som alla ansluter sig till.

Utbytet av att vara där kan säkert beskrivas i många termer men vilka är nackdelarna?

måndag 9 maj 2011

Chelfsnätverken bjuds upp till Änglagård - Diskussionen handlar om det immateriella kulturarvet

Hur ofta funderar jag kring mitt immateriella kulturarv? Inte särskilt ofta. Kanske en läggningsfråga men jag tror det handlar också om att ju fler år man kan lägga till sin CV ju mer intresserad blir man att fundera kring sitt ursprung och hur det har påverkat min livsfilosofi.

I sommarens seminarier på Änglagård blir betydelsen av vårt ursprung och vårt immateriella kulturarv en central fråga. Vi har skickat ut programmet till våra nätverksdeltagare och det finns även att se på http://www.etarn.se/ År 2010 ratificerade Sverige en konvention om det immateriella kulturarvet. Det vanliga är att vi talar om och respekterar våra byggnadsverk men ser mindre till vårt ursprung. Vi ser fram emot några värdefulla dagar tillsammans med Katarina Ek-Nilsson när hon kommer till Änglagård och lyfter frågan.

Vi kom hit i helgen och den här veckan förbereder vi sommarens aktiviteter. Gamla gårdar handlar också om byggnadsvård. Det är den andra delen av vårt kulturarv som vi sätter stort värde på.

fredag 6 maj 2011

Sociala medier som en källa till kraftsamling eller stressfaktor

Mattias Jansson svarade med anledning av mitt inlägg i veckan: "att sociala medier är en energikälla och inte tvärtom". Det är naturligtvis fullt möjligt om kommunföreträdare använder mediet för att föra ut information om kommunens verksamheter och dessutom använder det som en plattform för diskussion med kommunmedborgare. Det kan utvecklas till produktutveckling där "kunderna" medverkar till att leveransutbudet förbättras.

Det tror jag är en rimlig strategi och värdefull.

Jag syftade till medarbetare i större organisationer och industriföretag som tvingas till att vara aktiva på nätet, när dom i själva verket upplever att dom redan har ett antal måsten att göra som fyller en arbetsvecka med råge. Alla är inte intresserade av att finnas där.

Då blir aktiviteterna på nätet energisugar istället. Kanske en generationsfråga, men faktum kvarstår att många tycker det är jobbigt och låter medarbetare skriva bloggen i ens eget namn.
Tack för kommentaren och jag märker redan att visst finns det kraft på nätet som man rätt använt kan fånga in med "öppna händer" och få positiva energier av.

torsdag 5 maj 2011

Hos Wendela Hebbe ledde jag mitt sista Zontamöte i egensakp av ordförande

Igår var det dags att leda det sista Zonatmötet i egenskap av ordförande. I månadsskiftet lämnar jag över till min efterträdare. Vi tog pendeln ner till Wendela Hebbes Hus i Södertälje och där bjöds vi på mat och dryck med intressanta föredragningar om Wendela och hennes gärningar samt hur jounalistiken har utvecklats med åren. Tid för grävande journalistik finns inte idag och i synnerhet inte när det gäller socialreportage.

Få känner till Wendela Hebbes existens, den första kvinnliga yrkesjournalisten i Sverige som ägnade sig åt socialreportage. På Aftonbladet anställdes hon 1841 och snart uppstod en kärleksrealtion mellan henne och Tidningskungen Lars Johan Hierta som varade livet ut. En rörande historia där han visade sitt stora ansvar för den egna familjen och sin relation med Wendela. Hon fick huset i present av Lars Johan för att kunna erbjuda även henne och hennes tre döttrar samt det gemensamma gossebarnet en trygghet.

För mig var det speciellt att leda sitt sista möte just där eftersom Ami Lönnroth och Per Eric Mattsson har blivit våra vänner och förebilder i många avseenden. De har skapat den meningfulla fritiden till glädje för så många.

tisdag 3 maj 2011

Chefsnätverket diskuterar kraftsamling

Sociala medier tar energier och kraft när allt fler företag anammar de nya teknikerna och vill att medarbetarna även skall finnas med i den digitala världen. I chefsnätverken kommer vi ofta in i en diskussion där chefer och ledare inser att arbetstiden sträcks ut hela tiden. Att jobba 40 timmar räcker inte för den som vill göra karriär eller behålla sin position.

Från tid till annan nämns problematiken med att alltid vara nåbar. Vi får acceptera att mobilen och datorerna får "viktiga meddelanden" på både arbetstid och på fritid. SMS och mail skall besvaras. Det skall ske inom kort.

Men nu räcker inte det som insatser utöver en normal arbetsvecka. Arbetsgivarna förväntar sig dessutom att cheferna skall finnas med i företagets facebook, LinkedIn och blogga i företagets namn etc. När får vi tid att leverera, som det heter numera? Jag tror det är nyttigt att tänka i termer av "Kraftsamling" och vilka arbetsuppgifter kan jag stryka ur min agenda?"

Måste jag synas överallt och ständigt vara tillgänglig?