måndag 5 september 2011

Nu gör vi höst .....


Höstterminen har startat och nätverksmötena avlöser varandra i perioder. Vi har varit en vecka i Stockholm och är tillbaks på Änglagård på en 3-dagarsvisit och gör höst som det heter i byn. D.v.s. att se om sitt hus.

Efter seminariet på Änglagård förbereder vi för nästa heldagsseminarium som blir i Stockholm. Samtliga nätverksdeltagare bjuds in. Även nästa nätverksresa är nu i sin linda. Vi vet resmålet i bortre Asien och kontakterna har tagits med olika tänkbara intressenter. Tjusningen med vårt jobb är att vi hela tiden har möjligheten att skapa nya projekt. Enda begränsningen är vår fantasi.

Apropå begränsning; "det är i begränsningen, som mästaren visar sig" brukade min tidigare chef på Nycol framhärda.

Inga kommentarer: